Ara

İnsanları İkna Etmenin 3 Etkili Yöntemi

Tüm reklamların kalbi ikna etmektir. Ve ikna sadece insanların reklam yapmasına yardımcı olmuyor.

İnsanların fikir satmalarına yardımcı olurlar.İnsanların TV şovlarını, filmleri ... hatta kendilerini satmalarına yardımcı oluyorlar.


Reklam sektöründe, iş hayatında, herhangi bir seviyede başarılı olmak istiyorsanız, ikna modlarının ustası olmanız gerekir.


Aristoteles "Poetika'da: "İkna tarzında üç tür vardır. Birinci tür, konuşmacının kişisel karakterine bağlıdır; ikincisi, izleyiciyi belirli bir zihin çerçevesine sokmak; üçüncüsü ise, konuşmanın sözlerinin sağladığı açık kanıtla ilgili." diyerek bu konuda bir üçleme geliştirmiş.


Aristo'nun ünlü üçlemesi: Ethos, Pathos ve Logos

Biz de bu üç önermeyi sizlere açıklama çalışarak hayatınızın her alanına nasıl uyarlayabileceğiniz konusunda bazı önerilerde bulunduk.


Ethos = Güven

Ethos, sizin güveninirliğiniz ile ilgilidir. Siz diğer insanların, sizi algıladığı kadar güvenilirsinizdir. Nasıl iletişim kurduğunuz size duyulan güveni azaltacak ya da artıracaktır. Kendinize başkalarıyla iletişim kurarken güven sağlayacak tonu, konuşma hızını, doğru kelime seçimini ve iletişim methodunu seçip seçmediğinizi sorabilirsiniz.


Pathos = Duygu

Pathos iletişim kurduğunuz kişide uyan

dırdığınız duygulara denir. Karşı tarafın duygularını anlamay çalışın ve iletişim sitilinizin onu nasıl etkilediğini göz önünde bulundurun. Başkalarının yerine kendinizi koyabiliyor musun? Sizden çok farklı bir duygu ve algı durumund aolan biri ile empati kurmayı başarabiliyor musunuz?


Logos = Mantık

Logos, karşı tarafın sizin argümanınız ne kadar mantıklı bulduğu ile alakalıdır. Verdiğiniz bilginin doğruluğundan, netliğinden ve konu ile alakalı olduğundan emin olun.